Mmmm..... cookies...

6. marts 2019

Søg Lejerbos jubilæumspris!

I anledning af Lejerbos 75 års jubilæum har hovedbestyrelsen valgt at uddele en jubilæumspris. Prisen vil være på 40.000 kr. og uddeles på Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde den 14. maj 2019.

Da Lejerbo blev stiftet, var det for at ”planlægge, opføre og administrere samfundsnyttigt og økonomisk boligbyggeri”. Jubilæumsprisen gives derfor til et tiltag, et projekt eller en aktivitet af samfundsnyttig karakter i en boligafdeling eller boligorganisation. Tiltagene skal allerede være i gang eller afsluttede. 

Samfundsnyttig skal forstås bredt og kan for eksempel være aktiviteter, der modvirker ensomhed blandt beboerne; grønne eller miljørigtige initiativer; tiltag, der forbedrer beboernes sundhed; initiativer, der gør beboernes liv lettere eller bedre. Det kan også være samfundsnyttige initiativer, der rækker ud over boligafdelingens matrikel. For eksempel et samarbejde med lokalområdet eller særlige tiltag i forbindelse med en renovering eller ombygning i form af energieffektivisering, tilgængelighed eller lignende.

Prisen søges ved at sende en ansøgning med en beskrivelse af tiltaget eller aktiviteten og en begrundelse for, hvordan det er samfundsnyttigt. Ansøgningen skal være administrationen i hænde senest den 5. april 2019, og skal sendes til kommunikation@lejerbo.dk.