Mmmm..... cookies...

18. januar 2022

6 myter om afdelingsbestyrelsen

Du kender sikkert godt det her med, at rygter eller myter kan blive til halve sandheder. Specielt på områder, hvor det ikke altid er tydeligt, hvad der egentlig forgår. F.eks. bestyrelsesarbejdet i vores afdelinger. For hvad laver de der afdelingsbestyrelser egentlig. Vi lister her 6 myter om afdelingsbestyrelsen, og der er sikkert mange flere.

Måske er de værd at tage op til overvejelse, når der skal rekrutteres nye (og unge) kræfter til bestyrelserne rundt omkring i landet.

 1. Det er kun pensionister, der er medlem af afdelingsbestyrelsen
  Delvis sand. Beboere, der ikke er på arbejdsmarkedet og er forbi den travle tid med små børn, har oftest mere tid til bestyrelsesarbejdet end yngre. Heldigvis har vi nu alligevel engagerede, yngre medlemmer i vores afdelingsbestyrelser rundt om i landet, og vi vil gerne have endnu flere.

   

 2. Man skal være en haj til økonomi for at kunne være med
  Falsk. Det er ikke nødvendigt at være en talknuser. Afdelingsbestyrelsen skal selvfølgelig løbende følge med i afdelingens budget, i samarbejde med den lokale varmemester. Men det er de ansatte i administration og drift, der har det overordnede ansvar for at budgettet overholdes. Så det vigtigste er engagement. Alle skal jo ikke vide alt, og er tal ikke din stærke side, er der helt sikkert noget andet, der er. (kursus)

   

 3. Der er møder i afdelingsbestyrelsen mindst 5 timer om ugen
  Falsk. Afdelingsbestyrelsen fastlægger selv, hvor ofte og hvor længe de holder møder. Hvis du bliver valgt ind i en bestyrelse, kan du selv være med til at præge, hvordan jeres møder afvikles

   

 4. Det er afdelingsbestyrelsen, som beboerne kan sende klager til
  Falsk. Er der utilfredse beboere i en afdeling, som ønsker at klage, skal der udfyldes og underskrives et særligt klageskema. Dette sendes til administrationen, som vurderer, hvad der videre skal ske. Afdelingsbestyrelsen er ikke ansat til at konfliktmægle eller fungere som politibetjente, og hverken kan eller skal orienteres om klagesager i afdelingen.

   

 5. Afdelingsbestyrelsen kan tage beslutninger uden at spørge beboerne først
  Falsk. Alle tiltag og beslutninger, der vedrører beboerne i en afdeling, skal tages op på det årlige afdelingsmøde. Hvis der her er flertal blandt de fremmødte, kan beslutningen vedtages.

   

 6. Det er afdelingsbestyrelsen, der skal stå for alle arrangementer for beboerne
  Næsten falsk. Ofte er det medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der sætter gang i nye initiativer og er tovholdere på aktiviteter. Men det betyder ikke, at de skal udføre alle praktiske opgaver selv. Alle beboere i en afdeling kan desuden tage initiativ til arrangementer, uden det er bundet op på bestyrelsen.