Mmmm..... cookies...

12. april 2024

100 dage med beboervalgt bestyrelse i Østjysk Bolig

De første 100 dage med en beboervalgt organisationsbestyrelse i Østjysk Bolig er gået, og i den forbindelse gør formand Alex Young Pedersen status over opstart og opgaver. 

”Den første tid er først og fremmest gået med at lære hinanden at kende, og med at få et godt samarbejde op at stå,” fortæller han. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der ikke tidligere har været en del af en organisationsbestyrelse og som kun kender hinanden fra Østjysk Boligs beboerdemokrati.

”Allerede da valget fandt sted i november, kunne jeg godt se, at det nok skulle blive godt. Vi er en god gruppe – vi er meget forskellige og kommer med forskellige udgangspunkter og kompetencer. Det ser jeg som et stort plus.”

Alex havde op til valget været spændt på sammensætningen af bestyrelsen. Han er glad for at mærke, at der er rigtig god kemi imellem dem, og at alle er enige i, hvordan man går til arbejdet.

Fra scratch
At ingen af de syv medlemmer tidligere har siddet i en organisationsbestyrelse, og at alle starter helt fra scratch, ser Alex også som en fordel for bestyrelsesarbejdet.

”Vi sidder ikke fast i nogle gamle måder at gøre tingene på, så vi får virkelig vendt nogle sten. Vi tager fat nogle steder, en gammel bestyrelse måske ikke ville tage fat,” forklarer han. 

Bestyrelsen har afholdt de første to organisationsbestyrelsesmøder, og derudover har der været afholdt et længere, generelt kursus i organisationsbestyrelsesarbejde og en bestyrelsesweekend.

”Bestyrelsesweekenden brugte vi på at ryste os bedre sammen, men vi fik også lavet et stort stykke arbejde med et opdateret målsætningsprogram. Det er meget identitetsskabende for en organisation at have sådan et, så det har været en god opgave at begynde med.”

Fællesskab og forbrug
Målsætningsprogrammet er endnu ikke færdigt, men Alex vil gerne løfte sløret for nogle af programmets overskrifter, som bestyrelsen så småt er gået i gang med.

”En af overskrifterne er ’fællesskab’. Både i de enkelte afdelinger men også på tværs af Østjysk Boligs 40 afdelinger. Vi vil gerne igangsætte nogle nye tiltag, så måske inviterer vi på et tidspunkt til en Østjysk Bolig-festival,” fortæller han.

”En anden overskrift er ’grøn omstilling’. Lige nu kigger vi meget på beboernes forbrug – om det kan give mening at opsætte endnu flere solceller, hvilken el vi bruger, gennemgang af energiregnskaber og den slags.”

Derudover vil den nye bestyrelse arbejde på at få endnu flere beboere til at forstå og interessere sig for beboerdemokratiet.

”Det er ikke alle almene beboere, der overhovedet ved, at de faktisk bor alment og hvad det giver dem af muligheder i forhold til for eksempel at have medbestemmelse i deres egne afdelinger,” uddyber han.

Genskabt tillid
Den nye organisationsbestyrelse er trådt til, efter at der gennem en længere periode har været en professionel bestyrelse i Østjysk Bolig indsat af kommunen. Baggrunden er den formodede svindelsag, der har fundet sted i organisationen. At der nu igen er en beboervalgt organisationsbestyrelse, er et skridt i den rigtige retning i forhold til at få genskabt en tillid til Østjysk Bolig som organisation, mener den nye formand.

”Der er ingen tvivl om, at sagen har påvirket alle i Østjysk Bolig, og den påvirker også bestyrelsesarbejdet. Den dyne bliver nok først løftet helt af, når der falder dom i sagen til næste år,” vurderer han.

Om Alex:
Alex Young Pedersen er 47 år og bor i Bispehaven i Aarhus. Han arbejder som gymnasielærer. Han bor med sin kone, som er læge, og deres tre børn. Alex bruger en del tid på at læse, hvilket hans og familiens hjem bærer præg af. De har ca. 6.000 bøger samlet i deres 130 m2 store lejlighed.