Mmmm..... cookies...

25. maj 2023

Genvalg til hovedbestyrelsen

På det årlige landsrepræsentantskabsmøde er den ene halvdel af Lejerbos hovedbestyrelse altid på valg. I år gik dette valg dog mere end almindelig glat: Her blev alle de medlemmer, der var på valg, nemlig genvalgt uden modkandidater. Den nyvalgte hovedbestyrelse er derfor den samme som inden valget.

Til gengæld ser sammensætningen af suppleantholdet en smule anderledes ud:

Valgkreds 1

1. suppleant Eva Leander Mikkelsen, Brøndby Boligselskab
2. suppleant Anders Kaare, Lejerbo Frederiksberg

Valgkreds 2

1. suppleant Kim Nielsen, Lejerbo Næstved
2. suppleant Conny Birkholm, Lejerbo Rudersdal

Valgkreds 3

1. suppleant Per Sandfeld Nissen, Lejerbo Holstebro
2. suppleant Birger Brix, Lejerbo Aalborg

Landsrepræsentantskabsmødet blev afholdt den 22. maj 2023.