Mmmm..... cookies...

21. marts 2024

God stemning giver godt samarbejde

I Lejerbo Randers går organisationsbestyrelsen meget op i, at den gode stemning skal gennemsyre deres møder og bestyrelsesarbejdet i det hele taget. 

De fem bestyrelsesmedlemmer er overbevist om, at når møderne foregår på en god og respektfuld måde, så giver det også de bedste vilkår for gode resultater.

De fem bestyrelsesmedlemmer er på mange måder meget forskellige. Forskellige køn og baggrunde, stor aldersspredning og varierende anciennitet i bestyrelsen. Men når det kommer til, hvordan deres bestyrelsesmøder skal foregå, så er de meget enige.

’Man må gerne være uenige om de emner, vi behandler, men vi har en grundlæggende respekt for hinanden', fortæller bestyrelsesformand Gert Thorsen.

’Der er plads til uenighed, men der er også meget højt til loftet’.

Rundt om bordet sidder fra venstre bestyrelsesmedlem Tine Toftgaard Sørensen, bestyrelsesmedlem Kirsten Staun, formand Gert Thorsen, næstformand Tanya Christensen og bestyrelsesmedlem Kim Vitting.

En god og ordentlig tone
Næstformand Tanya Christensen stemmer i.

’Man kan sige alting på vores møder. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, og man føler sig altid hørt. Når det fungerer sådan, så har man også mere lyst til at engagere sig i arbejdet,’ siger hun.

’Vi er her jo for at udføre et stykke arbejde, og det er bare rarest at gøre det i en god og ordentlig tone, siger bestyrelsesmedlem Kim Vitting.

’Og så kan vi jo lide hinanden,’ supplerer Kirsten Staun, mens de andre nikker, og fyrer et par kække bemærkninger af. Det er nemlig også vigtigt for bestyrelsen – at der er plads til humor.

Smitter af
Kim pointerer, at når en organisationsbestyrelse fungerer godt, så smitter det af på organisationens afdelingsbestyrelser.

’Det dur jo ikke, at der sidder en splittet organisationsbestyrelse, hvis vi for eksempel skal rådgive en afdelingsbestyrelse, der står over for nogle problemer,’ understreger han.

Ud over, at bestyrelsen værner om den gode tone på møderne, så bruger den også værktøjer, som for eksempel bestyrelsesevalueringer, der blandt andet kigger på bestyrelsens præstation og effektivitet, til at gøre arbejdet endnu bedre.

’Og så er vi altid nysgerrige, når vi eksempelvis er på bestyrelsesseminarer og den slags. Vi lytter meget til, hvordan de andre bestyrelser samarbejder og hvad de har af ideer,’ fortæller Gert.

Når den formelle del af det tilbagevendende organisationsbestyrelsesmøde er ovre, så sørger bestyrelsen altid for at få nogle gode snakke om alt muligt andet end bestyrelsesarbejde over en bid mad sammen. Det smitter også positivt af på stemningen, er de enige om.