Mmmm..... cookies...

6. april 2022

Historiske arbejderboliger i Frederiksværk

Der er ikke mange, der kan prale af at have boet i den samme lejlighed i snart 50 år. Men det kan Käte og Bjarne Petersen fra Frederiksværk. De flyttede ind i Lejerbos afdeling 24-0 Prøvestenen i marts 1975 og er stadig lige begejstrede for stedet.

Tog i baghaven
Afdelingen ligger på Strandvejen med Det Danske Stålvalseværk (i daglig tale stålværket) som nabo, kun adskilt af den jernbane, som stadig transporterer stål videre ind i landet. I tidernes morgen kørte godstoget dagligt forbi med 35-40 vogne fyldt med stålplader.

”Det larmede virkelig meget” udbryder Käte, mens Bjarne er ved at fortælle, hvordan det krævede to lokomotiver at trække det. I dag er der kun 5-6 vogne på, og toget kører slet ikke så ofte.

Arbejderboliger til en voksende industri
Men stålværket, der blev grundlagt i 1940, er den direkte årsag til, at Prøvestenen blev opført i 1952-53. Værket havde stor fremgang, men der manglede boliger til de mange arbejdere. På hver etage i ejendommen var der derfor, ud over de almindelige familieboliger, indrettet to små værelser kun med en håndvask. Toilet og bad var i kælderen. Her boede de af værkets arbejdere, som ikke havde en familie.

Bjarne arbejdede også på stålværket dengang, og Käte gjorde ham selskab nogle år senere. Da de allerede havde en datter samt en lille ny på vej, rykkede de ind i en 3-værelses lejlighed. De blev enige om at ”give det 14 dage”. Det er nu blevet til 47 år på trods af larm fra togbane og stålindustri.

Stor indsats for beboerdemokratiet
I løbet af de mange år har det været naturligt, især for Käte, at involvere sig i afdelingen og beboerdemokratiet. Det er kun en måneds tid siden, hun trådte ud af bestyrelsesarbejdet efter mere end 20 års indsats. Bjarne sluttede faktisk sit arbejdsliv hos Lejerbo, hvor han var ansat som varmemester i knap 9 år, inden han gik på pension. Så der hersker ingen tvivl om, at ægteparret har givet både hjerte og hjerne til Lejerbo.

”Det har givet os nogle fantastiske oplevelser. Hvert år har vi været med til at arrangere udflugter, fællesspisning, fastelavn og julehygge. Og vi har holdt nogle virkelig gode fester. Her kunne vi snildt samle 50 voksne”, fortæller Käte og fortsætter: ”Vi har altid haft et godt sammenhold i afdelingen og hjulpet og støttet hinanden. Det er noget helt særligt at se tilbage på”.

Bjarne er enig med Käte og fortæller, at de stadig er en flok af ”de helt gamle”, som mødes og tager ud og spiser, også selv om flere nu er flyttet ud af afdelingen. ”Vi startede med at være naboer, men nu er vi gode venner”, siger han med stolthed i stemmen.

Gode minder og nye tider
Selv om beboersammensætningen har ændret sig gennem årene, og der ikke er helt samme tilslutning som tidligere, værnes der stadig om det gode naboskab i afdelingen. Tirsdags-kaffeklubben holder stand, og alle får en invitation. De mødes i afdelingens fine fælleslokale, som er indrettet i kælderen. Her hænger der billedkollager fra arrangementer og udflugter, som gode minder om en lang historie. Det kniber efterhånden med plads til flere. Käte har lavet dem alle, og Bjarne har hængt dem op.

Men nu er der kommet nye kræfter til og ægteparret håber, at de vil fortsætte de mange fine traditioner: ”Vi støtter selvfølgelig op om afdelingen så længe vi kan. Og vi regner bestemt ikke med at flytte”, slutter Käte.


Der er netop i marts 2022 blevet vedtaget en ny helhedsplan for Prøvestenen, hvilket indebærer en større renovering af hele bebyggelsen samt de grønne områder omkring den. Afdelingen er omfattet af kulturarvsbeskyttelsesplanen ”Frederiksværks Industriminde”. Den betyder, at udvendige ændringer skal godkendes af industrimuseet i Frederiksværk og af Halsnæs Kommune. På den måde får Prøvestenen forhåbentlig lov til at stå mange år frem som et historisk vidnesbyrd om tidens byggestil, men også som et symbol på, at Lejerbo alle dage har sikret ”rum for liv”.