Mmmm..... cookies...

Fordele ved AlmenIndkøb

Der er flere fordele ved at blive en del af AlmenIndkøb som henholdsvis boligorganisation og leverandør.

Boligorganisationer
Som boligorganisation får I med AlmenIndkøb 100% gratis adgang til en lang række af rammeaftaler. Med en rammeaftale sikres, at I overholder udbudspligten samtidig med, at I får bedre kvalitet og konkurrencemæssige priser, der passer til jeres beboer. Vi har tidligere erfaret, at organisationer har opnået en besparelse på mere end 30% gennem en aftale i AlmenIndkøb set i forhold til deres tidligere foretrukne håndværker.

Leverandører
I den almene sektor bliver der årligt indkøbt for ca. 15 mia. kr. fordelt på omkring 275.000 lejemål.

Er du blevet leverandør i AlmenIndkøb, kan du blive fast tilknyttet en aftale for potentielt 35.000 lejemål fordelt over hele landet. AlmenIndkøb er en non-profit organisation, hvorfor vi har valgt at størrelsen på provisionen kun skal være 3 % af din samlede omsætning på aftalen. Dermed er provisionen ikke større end de faktuelle udgifter, der er forbundet ved at drive AlmenIndkøb.