Mmmm..... cookies...

Byggeri

Bygge- og Udviklingsafdelingen har ansvaret for Lejerbos bygge- og renoveringsprojekter i hele landet. Vi tager hånd om alt fra køb af byggegrunde, bygherrerådgivning, udvikling af byggekoncepter og tryghedsskabende projekter.

I Lejerbos Bygge- og Udviklingsafdeling kan du få hjælp til en bred vifte af emner. Vi har stor erfaring i at bygge, renovere og udvikle projekter i den almene sektor og sætter en dyd i at inddrage beboerne og skabe en god og konstruktiv dialog. For os er det en selvfølge at tænke beboernes ønsker og behov ind i opgaven.

Beboerne får en bolig af høj kvalitet, hvor både den enkelte bolig og hele boligafdelingen er indrettet og udnyttet med de bedste vilkår og rammer for en velfungerende dagligdag.

Vi arbejder for at skabe:

  • Rum for liv
  • Helhedsløsninger
  • Aktive zoner ved og mellem boligerne samt til naboomgivelserne

I Bygge- og Udviklingsafdelingen arbejder vi løbende på ca.100 projekter. Opgaver som strækker sig lige fra den tidligste ideudvikling og helt til det sidste og afsluttende regnskab. 

Er du nysgerrig efter at se Lejerbos nyeste byggeprojekter, kan du få et overblik ved at klikke på siden Nybyggeri.

Her opdateres de enkelte byggeprojekter løbende med information om 1. spadestik, rejsegilde, udlejningsmateriale med videre. Bygge- og Udviklingsafdelingen ledes af Bygge- og Udviklingschef Mette Hyrup Vilsen, tlf.: 30 84 52 54, mail: mhv@lejerbo.dk.