Mmmm..... cookies...

Velkommen til AlmenIndkøb

AlmenIndkøb er en indkøbscentral for hele den almene boligbranche. Den blev stiftet i 2014 ud fra devisen om, at når man løfter i flok, kan man mere, end det er muligt på egen hånd. Kort sagt, samler vi indkøbskræfterne gennem AlmenIndkøb. Det betyder, at vi bedre kan påvirke markedet og dermed sikre både højere kvalitet samt lavere priser


Vi løfter udbudspligten og frigiver ressourcer 
Alle almene boligorganisationer er underlagt samme udbudsregler som de offentlige myndigheder. Det vil sige, at boligorganisationerne har pligt til at udbyde indkøb på vegne af lejerne for at opnå konkurrencedygtige priser. Det gælder både indenfor vareindkøb, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Formålet er at sikre, at opgaven går til den leverandør, der giver det mest konkurrencedygtige tilbud målt på eksempelvis kvalitet og pris.

Når AlmenIndkøb gennemfører et udbud, løfter vi udbudspligten for den enkelte boligorganisation. Derved undgår boligorganisationerne selv at skulle bruge ressourcer på den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud.


Vores rammeaftaler sikrer kvalitet og pris
Resultatet af et udbud fra AlmenIndkøb er en såkaldt rammeaftale, der kort fortalt angiver, hvilke ydelser der kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris. Med en AlmenIndkøb aftale i hånden kan en boligorganisation bestille sine ydelser og være sikker på, at pligten til at sende varen i udbud er løftet. 

Målet med AlmenIndkøb er, at sikre god kvalitet og bedre priser end den enkelte boligorganisation kan opnå på egen hånd. Hvordan pris og kvalitet skal vægtes, afgøres fra aftale til aftale og tilrettelægges på baggrund af en grundig analyse af markedet og i tæt samarbejde med de boligorganisationer, der skal bruge indkøbsaftalerne i det daglige.


Kort og godt om AlmenIndkøb

  • blev stiftet i 2014 med et mål om at blive hele den almene sektors fælles indkøbscentral
  • tilbyder landsdækkende løsninger indenfor fx elevatorservice, skadedyrsbekæmpelse, ventilation samt el og gas
  • tilbyder lokale løsninger indenfor fx fraflytning, VVS- og tømrerarbejde eller elektrikerydelser
  • har mere end 35.000 lejemål tilknyttet
  • har omkring 275 rammeaftaler på plads
  • indkøber for over 100 mio. kr. hvert år