Mmmm..... cookies...

Ældreboliger over hele landet

Lejerbo har ældreboliger over hele landet, og de lejes udelukkende ud til ældre og personer med handicap. Det er som hovedregel kommunen, der anviser boligerne ud fra en vurdering af den enkelte ansøgers behov. Der findes ingen minimumsalder for, hvornår man kan få lov til at bo i en ældrebolig, det afhænger af en konkret vurdering fra kommunen. Ønsker du at søge om en bolig, skal du altså henvende dig til kommunen.

Vi har ældreboliger i både etagebyggeri og i tæt-lavt byggeri, og du kan se en oversigt over alle ældreboliger i Lejerbo her