Mmmm..... cookies...

20. februar 2024

Vellykket mandefællesskab i Brøderup

Samtalen der aldrig løber tør
Den sidste tirsdag i hver måned mødes en gruppe mænd i ”Café Caffe” i boligafdelingen Brøderups fælleslokale. En håndfuld mænd eller to, der har det til fælles, at de bor i afdelingen og har lyst til at bruge noget tid sammen. 

”Jeg plejer at have et emne med i baglommen, hvis nu samtalen løber tør. Men det gør den egentlig aldrig”, fortæller Rolf Voetmann, der har taget initiativ til møderne. 

”De fleste har været soldater, og soldaterhistorier er et nærmest uudtømmeligt emne. Det har siden vist sig, at flere af mændene har krydset veje i deres arbejdsliv i lokalområdet, og det er der også mange gode snakke i”, fortsætter han.

Teknisk set er Café Caffe slet ikke en café men et mandefællesskab. En lille klub uden leder eller nedfældede regler. Her kræves ingen tilmelding eller kontingent. Man kommer, som man er, og har man en 20’er i lommen, så bidrager man med den.

Rolf Voetmann er 78 år og har været afdelingsformand i Brøderup i 15 år. Han har en socialpædagogisk baggrund, og har altid arbejdet med mennesker. Især dem, der ”havde ondt i tilværelsen”, som han selv beskriver det. Den faglighed fornægter sig ikke trods hans efterhånden høje alder. Han er en mand af mange ord, som samtidig er optaget af at være en opmærksom lytter. At skabe trivsel for både individet og fællesskabet synes at være en personlig mission for ham. Og noget, han slet ikke kan lade være med.

Inspiration fra Hemingway Club
For nogle år siden stiftede Rolf bekendtskab med Hemingway Club-konceptet – et socialt netværk for voksne mænd over 60. Netværket sigter mod at ”bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt selvhjulpne modne mænd”. 

Den første Hemingway Club blev etableret i Gentofte tilbage i 2013, og sidenhen er lokale afdelinger spiret frem i hele Danmark. Rolf spillede naturligvis en rolle i opstarten af Næstved-afdelingen. 

Mandefællesskabet i Brøderup blev skabt med inspiration fra netop Hemingway Club. Men i modsætning til den etablerede organisation er Café Caffe helt uformel. I begyndelsen spurgte nogle af mændene, om der blev taget referat af møderne. Svaret var et klart nej. Tværtimod. Det er bare kaffe og mandehørm. 

Ultranære aktiviteter sikrer trivsel
Rolf udtrykker ydmygt, at den lille klub ”ikke er nogen højere videnskab”. Men undersøgelser fra Ældre Sagen viser faktisk, at ældre beboere i almene boliger har en øget risiko for at opleve ensomhed sammenlignet med ældre i andre boformer. Transport udgør en stor barriere, da beboerne har svært ved at deltage i aktiviteter, der foregår længere væk fra deres boliger. 

Derfor kan de ”ultranære aktiviteter” som Cafe Caffe, hvor man blot skal ned ad trappen eller rundt om hjørnet for at finde fællesskabet, være afgørende for de ældre beboeres trivsel. 

”Det er nok de færreste ældre mænd, der vil indrømme, at de er ensomme. Det taler vi ikke rigtig om i klubben. Men de kommer jo, og helst i god tid. Det tolker jeg som positivt”, slutter Rolf med et smil. 


Kort om afdelingen
Afdelingen i Brøderup, ca. 20 km uden for Næstved, består af 55 boliger i forskellige størrelser, herunder 9 i nabobyen Everdrup. Næstved Kommune har fuld anvisningsret til boligerne. Størstedelen af afdelingens beboerne tilhører aldersgruppen 60+. Lige nu bor der også flere flygtningefamilier fra Ukraine.