Mmmm..... cookies...

Lejerbos privatlivs- og cookiepolitik

Lejerbos privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger.

Lejerbo anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, herunder når du skriver dig op til en bolig hos os eller kontakter os via hjemmesiden.  

Lejerbo er i de fleste situationer at betragte som dataansvarlig. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige administration af vores boliger, herunder når du skriver dig op, samt de opdateringer vi udsender via sociale medier, herunder f.eks. Facebook og Linkedin.

Det betyder samtidig, at vi kun i forbindelse med helt specifikke situationer, såsom opkrævning af husleje, er at betragte som databehandler over for den enkelte boligorganisation og har indgået en databehandleraftale med denne. I dette tilfælde anses den konkrete boligorganisation for at være den dataansvarlige. 

Hvor kommer dine oplysninger fra?

Personoplysninger indsamles fra dig, fra dem du bor i din bolig sammen med, fra din rådgiver eller fra tredjeparter, f.eks. offentlige myndigheder som kommunen, CPR-registret, naboer, beboerdemokrater, modparter, revisorer, politiet m.v. Kilden afhænger af hvilken del af administrationsforholdet sagen drejer sig om eller sagens konkrete omstændigheder i øvrigt. 

Dine rettigheder som registreret person
Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til Lejerbos databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer). Du har således ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om indsigt om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener ikke er korrekte, er forældede m.v., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. 

Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os, når behandlingen foretages automatisk, og behandlingshjemlen er baseret på en kontrakt eller et samtykke. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig. 

Vi forsøger i størst muligt omfang at undgå at benytte samtykke som behandlingsgrundlag. I det omfang du måtte have afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning, som omhandler dine rettigheder; Registreredes rettigheder.pdf (datatilsynet.dk)

Undtagelse til Lejerbos oplysningspligt
Som registreret har du ret til at blive informeret om Lejerbos behandling af dine personoplysninger. Vi kan dog i visse tilfælde undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolig og hvor vi vurderer, at specifikke oplysninger derfor kan undtages fra retten til indsigt. 

Lejerbo kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende private eller offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores lejeres interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner, interne undersøgelser og lignende situationer.

Herudover vil Lejerbo kunne undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
Overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), der er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, kræver ikke specifik godkendelse. Personoplysninger kan uden videre overføres til sådanne tredjelande.

Overførsel til såkaldte usikre tredjelande kan ske på baggrund af en række forskellige overførselsgrundlag, hvorved der er etableret en ordning, der stiller garanti for den fornødne beskyttelse af de registreredes rettigheder. Som et eksempel herpå kan nævnes indgåelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse.

Såfremt der ikke er etableret en særlig ordning, kan der stadig ske overførsel af personoplysninger til en modtager i et usikkert tredjeland, hvis der findes et særligt overførselsgrundlag. Det kan f.eks. ske ved indhentelse af samtykke, for opfyldelse af kontrakt med en virksomhed etableret i et usikkert tredjeland, og hvis det er nødvendigt i relation til et retskrav. De særlige overførselsgrundlag følger af databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1.

Du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller oplysning om, hvor det er blevet gjort tilgængeligt, ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Kontakt

Kontakt til Lejerbo:
Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, så er du meget velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO). Skriv til lejerbo@lejerbo.dk med att. til ”Lejerbos databeskyttelsesrådgiver”.

Kontakt til Datatilsynet:
Hvis du er uenig eller utilfreds med måden, Lejerbo behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med databeskyttelse. Se mere på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/kontakt  .


Lejerbos cookiepolitik

Introduktion

Vi bruger forskellige cookies til at sikre, at du får den bedste brugeroplevelse, når du besøger Lejerbos hjemmesider. Vigtigst af alt for at sikre hjemmesidens funktionalitet, men vi ønsker også at generere statistik over brugen af hjemmesiden og tilbyde at huske på dine præferencer.
Første gang du besøger Lejerbos hjemmesider, oplyser vi dig om vores brug af cookies og beder dig om at give samtykke til, hvilke cookies du ønsker, at vi anvender. Ønsker du at begrænse Lejerbos hjemmesiders cookies mest muligt, kan du trykke på ”Afvis alle”, hvorefter det kun vil være de helt nødvendige cookies, der vil blive anvendt. 

Ejer- og kontaktoplysninger

Lejerbos hjemmesider:

Nedenstående hjemmesider er alle ejet og drevet af Lejerbo:
www.lejerbo.dk
www.bsh.dk
www.broendbyboligselskab.dk  
www.oestjyskbolig.dk 

samt

Bb601.dk
Bb603.dk
Bb604.dk
Bb605.dk
Bb606.dk
Bb607.dk
Bb608.dk
Bb609.dk
Bb921.dk

I det følgende går hjemmesiderne under fællesbetegnelsen ”Lejerbos hjemmesider”.

Lejerbos kontaktoplysninger:
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby
CVR: 18213419
Telefon: + 45 70 12 13 10
info@lejerbo.dk 

Introduktion
Cookies er små datafiler, som hverken er ulovlige eller farlige, men som bl.a. er medvirkende til vores hjemmesiders tekniske funktioner, så du som bruger af hjemmesiden får en god brugeroplevelse. Eksempelvis kan en hjemmeside, ved hjælp af en cookie, genkende din enhed til næste gang du besøger hjemmesiden. En cookie er således en passiv fil og kan ikke ødelægge noget på din computer, tablet eller smartphone.

I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies helt essentielle for at kunne levere en korrekt og tiltænkt service på en hjemmeside. Nogle cookies gemmes kun på din enhed, så længe du har din browser åben. Dette kaldes ”sessionscookies”. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte ”vedvarende cookies”. Du kan til hver en tid slette din brugerenheds cookies. 

Første gang du besøger vores hjemmesider, oplyser vi dig om vores brug af cookies, herunder de nødvendige cookies, og vi beder dig give samtykke til vores brug af statistiske og funktionelle cookies. Du har mulighed for helt at afvise vores brug af statistiske og funktionelle cookies, men de nødvendige er essentielle for, at vores hjemmeside overhovedet kan fungere efter hensigten og kan derfor ikke afvises. 

Du kan læse mere om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/vaerd-at-vide-om-cookies

Vores hjemmesiders brug af cookies
På Lejerbos hjemmesider anvender vi cookies, der kan inddeles i følgende kategorier:

Nødvendige cookies
Disse cookies er teknisk nødvendige for, at vores hjemmesider kan fungere korrekt. De sikrer således både funktionaliteten og sikkerheden på hjemmesiderne, så du kan se alt indhold og benytte alle hjemmesidernes funktioner. Det er ikke muligt at afslå vores brug af netop disse cookies, da det er essentielle for vores hjemmesiders funktionalitet. Vores nødvendige cookies registrer ikke oplysninger om, hvad du søger efter på nettet.
  
Hvis du vil se et fuldt overblik over, hvilke nødvendige cookies vi anvender, skal du klikke på småkage-ikonet nederst til venstre på denne side, benævnt ”Cookie-indstillinger”, og herefter trykke på ”Vis detaljer”. Her kan du læse nærmere om de nødvendige cookies, som vi anvender på hjemmesiderne, herunder deres navn, domæne, levetid og formål/beskrivelse. 

Statistikcookies
Vi bruger statistikcookies (Matomo) til at kunne optimere vores design, kvalitet, brugervenlighed og effektiviteten af vores hjemmesider. De oplysninger vi indsamlet indgår i vores analyser af, hvilke af vores hjemmesiders undersider, der er de mest besøgte og til at kunne udarbejde en besøgsstatistik igennem antallet af besøg på vores hjemmesider. Vores statistikcookies registrer ikke oplysninger om, hvad du søger efter på nettet. 

Hvis du vil se et fuldt overblik over, hvilke statistiske cookies vi anvender, skal du klikke på småkage-ikonet nederst til venstre på denne side, benævnt ”Cookie-indstillinger”, og herefter trykke på ”Vis detaljer”. Her kan du læse nærmere om de statistiske cookies, som vi anvender på hjemmesiderne, herunder deres navn, domæne, levetid og formål/beskrivelse. 

Funktionelle cookies
Funktionelle cookies er med til at give dig den bedste brugeroplevelse på vores hjemmesider, men er samtidig dog ikke strengt nødvendige, da hjemmesiden også kan fungere uden disse. Derfor står det dig frit for at afslå vores brug af disse cookies, men det vil dog kunne gøre, at hjemmesiden ikke fungerer fuldt ud efter hensigten.

Vi anvender pt. ingen funktionelle cookies, der ikke også kan defineres som værende nødvendige for brugen af vores hjemmeside. Derfor henviser vi til de nødvendige cookies ovenfor.

Cookies til markedsføring (bruger vi ikke) 

På Lejerbos hjemmesider benytter vi os ikke af cookies til markedsføring, og vi tillader derfor ikke, at andre parter kan placere cookies i din browser til markedsføringsformål. 
Vi indsamler ingen personhenførbare oplysninger, men indsamler udelukkende data om brugeradfærd i anonymiseret form. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger under topfanen ”Persondata” på vores hjemmesider.

Blokering eller sletning af cookies
Du kan blokere eller slette cookies ved at slå dem fra i din browsers indstillinger. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke altid er uden konsekvenser, hvis man vælger at blokere cookies, da vores hjemmesider i så fald ikke fungere korrekt, jf. ovenfor omkring vores hjemmesiders nødvendige cookies. 

Hos Erhvervstyrelsen kan du få gode fif til, hvordan du undgår eller sletter cookies, alt efter hvilken browser du benytter, se: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies 

Cookiebekendtgørelsen samt vejledning fra Datatilsynet
I december 2011 blev cookiebekendtgørelsen vedtaget: Cookiebekendtgørelsen.
Endvidere har Datatilsynet i februar 2020 udarbejdet en vejledning om Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende: Vejledning fra Datatilsynet.

Kontakt

Kontakt Lejerbo:
Har du spørgsmål eller kommentarer til Lejerbos cookiepolitik, er du altid velkommen til at kontakte Lejerbos kommunikationsafdeling på kommunikation@lejerbo.dk. 
Du kan også kontakte Lejerbos databeskyttelsesrådgiver ved at skrive til lejerbo@lejerbo.dk med angivelse af ”Til databeskyttelsesrådgiveren” i emnefeltet.

Kontakt til Datatilsynet:
Hvis du er uenig eller utilfreds med måden, Lejerbo behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med databeskyttelse. Se mere på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/kontakt.

[Januar 2024/version 4.0]